Dé plaats voor sport en gezelligheid!

Munnikenwoud 1 | 1689 BA Zwaag | T 0229-263063 | E info@sportcafezwaag.nl

Goede doel

Het goede doel voor 2018 is bekend, de organisatie van het Sportcafé Zwaag Zaalvoetbaltoernooi zal zich in samenwerking met de deelnemers, partners en sponsoren in gaan zetten voor de kinderafdeling van het Westfriesgasthuis!

 

Op de kinderafdeling komen jaarlijks ongeveer 2500 kinderen die voor korte of langere tijd in het ziekenhuis worden behandeld. De leeftijd van de patiëntjes varieert van enkele uren tot 18 jaar. De patiëntenkamers op de afdeling bieden veel rust en privacy voor het kind en de ouders. Echter, de inrichting van de algemene ruimtes (zoals de wachtkamer en de speelkamer) is kil, klinisch en niet uitnodigend. Dit kan én moet veel sfeervoller. Daarom wordt de afdeling verbouwd, zodat het gezelliger, uitdagender en huiselijker wordt. Een plek waar kind en ouders zich thuis voelen in het ziekenhuis. Waar zij kunnen spelen, ontspannen en elkaar kunnen treffen. Zodat er een huiselijke sfeer ontstaat waar het kind zich op zijn gemak voelt. Het is belangrijk dat een kind zich als kind kan gedragen, ook als het ziek is. Op de kinderafdeling is het doel om het kind zo spoedig mogelijk beter te maken. Uiteraard door het leveren van de juiste zorg, maar ook door het creëren van een kindvriendelijke sfeer. Dat verminderd stress en bespoedigd het herstel.

Een belangrijke patiëntengroep voor wie deze verbouwing wordt gerealiseerd, zijn de kinderen met kanker. Zij moeten vaak het ziekenhuis bezoeken en worden meestal voor langere tijd opgenomen. Het Westfriesgasthuis is vanaf 2018 het enige ziekenhuis in Noord-Holland-Noord waar kinderen met kanker worden behandeld, onder regie van het Prinses Maxima Centrum Utrecht.

Het gehele toernooi zal, naast de gezelligheid en sportiviteit tijdens de twee toernooidagen, in het teken staan van het Westfriesgasthuis. Dit betekent dat alle opbrengsten van het toernooi, na aftrek van de gemaakte kosten, aan het doel zullen worden geschonken. Deze opbrengsten bestaan uit inschrijfgelden, sponsorinkomsten, inkomsten uit de verkoop van loten van het exclusieve Rad van Avontuur en inkomsten van gulle gevers op de avond zelf.

Wij zullen alles uit de kast halen om een mooi resultaat te behalen voor dit prachtige initiatief! Hopelijk kunnen we ook rekenen op jullie steun.

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Klik op deze link voor meer informatie!

111

1111